Valūta, degviela, ceļa nodokļi un SECA korekcija


Valūtas/degvielas korekcija tiek koriģēta katru nedēļu kopš 2022. gada 14. marta, un tā ir balstīta uz iepriekšējās nedēļas vērtībām. Korekcija iepriekš tika veikta reizi mēnesī un balstījās uz iepriekšējā mēneša vērtībām.

SECA papildinājums stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī un tiks koriģēts katru mēnesi. Piemaksa tiks iekasēta par visiem sūtījumiem, kuros ir iekļauts prāmju transports. FTL (Full Trailer Load) izmaksas ir par vienību un LTL (Mazāka nekā piekabes slodze) ir par 100 kg (kravas svars).